Nowości i wydarzenia

Na terenie Muzeum Ziemiaństwa rozpoczęła się inwestycja „Budowa kładki w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie gmina Przesmyki”. Inwestycja jest jedną z dwóch, które będą realizowane przez Muzeum Regionalne w Siedlcach. Na fotorelacji przedstawiamy państwu działania z dwóch dni. Wczorajszego i dzisiejszego. Wczoraj została ustawiona konstrukcja kładki, a w dniu dzisiejszym rozpoczęto wykopy pod fundamenty na której będzie stała kładka. Wszystkie zdjęcia wykonane przez Piotra Czyża/MZD